grevenstid

Som om direktörerna inte fanns

In Ekonomi on mars 23, 2010 at 6:05 f m

Malin Siwe i Dagens Nyheter är förvånad över att arbetarklassens lönekrav är så höga.
Greven är förvånad över att arbetarna bryr sig mer om sina fackföreningar än sina företagsledare. Hade de låtit sig vägledas av sina direktörer skulle de inte tänka så smått. Aftonbladet har publicerat siffrorna för flera dagar sedan.

Här följer tre exempel på löneutrymmen enligt direktörernas bedömning:

Teknikföretag: +9,4%
Industri- och kemi: +16,1%
Gruvor: + 66%

Direktörerna tänker stort. Fackföreningarna tänker smått och kräver för sina arbetare futtiga 3,7%.
Malin Siwe öppnar en helt egen linje; arbetarna ska varken följa sina direktörer eller sina fackföreningar utan de ska följa Malin, som verkar allra gladast om de kräver 0%.

Annonser

Skamstraff i Sverige

In Juridik on mars 19, 2010 at 11:36 e m

Sexköpare

”Det är lite grann att du får skämmas på torget”, sade Beatrice Ask på ett seminarium.

Sammanhang
Plats: Riksdagen;
Evenemang: Seminarium;
Ämne: Prostitution
Tid: Torsdagen 18 mars 2010
Aktör: Justitieminister Beatrice Ask

Greven som alltid har hyllat upplysningstiden ocht den västerländska rättsstaten är idag både bekymrad och förvånad. Vår justitieminister den söta Beatrice Ask; vår minister som ansvarar för rättsväsendet och lagstiftningsfrågor förordar nu ett införande av skamstraff i Sverige, genom att införa färgkoder på de kuvert som skickas hem till misstänkta sexbrottslingar. I Dagens Nyheter säger hon: ” Jag skulle kunna tänka mig att ha väldigt grälla färger på kuvertet och skicka hem till folk som var misstänkta för detta (sexköp)”. Hennes utspel är förvisso kraftfullt – att i en enda mening välta omkull två rättsprinciper – 1:inga skamstraff i Sverige och 2: att inte längre betrakta en brottsling som oskyldig till dess han är dömd.
Greven vill meddela dessa fakta:
Skamstraffet upphörde i Sverige 1865.

Beatrice vill också att Sverige ska frångå artikel 11:1 i de mänskliga rättigheterna:
”Envar, som blivit anklagad för straffbar gärning, har rätt att betraktas som oskyldig, till dess hans skuld blivit lagligen fastställd vid offentlig rättegång, under vilken han åtnjutit alla för sitt försvar nödiga garantier.”

Greven hittar bara två möjliga tolkningar – antingen är Beatrice djupt reaktionär eller också djupt okunnig om det rättsväsende, som det är hennes jobb att sköta. Hennes chef, statsminister Fredrik Reinfeldt bör nu agera bestämt – antingen bör Beatrice skickas på en intensivkurs i juridik eller också bör hon avskedas (tyvärr Beatrice). En möjlighet, kanske mindre trolig, är givetvis att Alliansen håller på att formulera en reaktionär valplattform, där Beatrice har uppdraget att testa opinionen.